NET-BILLING

Net-billing

LMVGroup
29 sierpnia, 2022 0 Comment

Od 1 kwietnia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady rozliczeń prosumentów tzw. net-billing. Dzięki nim rozliczenie nadwyżek energii nie odbywa się już na zasadzie opustów tzw. net-metering (rozliczenie ilościowe), lecz na zasadzie sprzedaży energii do sieci, którą będzie można potem odkupić (rozliczenie wartościowe).

Dlaczego net-billing?

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wprowadzenie systemu wartościowego rozliczania energii net-billing gwarantuje min.:

1. Realizacje przepisów zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywy 2012/27/UE.

2. Bezpieczeństwo pracy i sprawność sieci elektroenergetycznej.

3. Okazję do wdrożenia nowych modeli biznesowych na rynku energii elektrycznej.

4. Oszczędności inwestycyjne.

Jak działa net-billing?

NET-BILLING
  • Na koncie każdego prosumenta zostaje stworzony indywidualny depozyt, który zastępuje wirtualny magazyn energii.
  • Na depozycie tym gromadzona jest kwota wynikająca z rozliczenia energii oddanej do sieci oraz energii z sieci odebranej.
  • W przypadku sprzedaży nadwyżki energii wyprodukowanej z fotowltaiki, jej wartość metryczna zostaje przeliczona na wartość pieniężną i zewidencjonowana.
  • Cena sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej z fotowoltaiki to miesięczna stawka Rynkowej Ceny Energii (RCE).
  • W przypadku konieczności poboru energii z sieci, jej zakup nastąpi z dostępnych na depozycie środków.
  • Cena zakupu energii elektrycznej z sieci to obowiązująca w danym roku taryfa za energię elektryczną, która będzie zależna od wybranego OSD.
  • Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej do odpowiedniego depozytu.

Zaufaj LMV Group i dowiedz się więcej!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz poniżej.

Nasi specjaliści pomogą w doborze odpowiedniego sprzętu oraz w złożeniu wniosku o dotację Czyste Powietrze, Czyste Powietrze PLUS, Mój Prąd, Moje Ciepło, Ciepłe Mieszkanie.

Prowadzimy inwestycje od A do Z – audyt, projekt, montaż oraz wniosek o dotacje.
    Zaufaj LMV Group – Fotowoltaika Kraków