ENERGIA PLUS

Fotowoltaika dla firm – Energia Plus 2022

LMVGroup
13 października, 2022 0 Comment

W 2022 roku coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na inwestycję w ekologiczną i tanią energię ze słońca. Powód – wysokie koszty związane z wciąż rosnącymi rachunkami za prąd. Szacuje się, że dzięki odpowiednio dobranej instalacji fotowoltaicznej, przedsiębiorstwa są w stanie ograniczyć wysokość swoich rachunków nawet o 70-80%.

Dofinansowanie dla firm?

O ile dla gospodarstw domowych uruchomiono już szereg nowych dotacji na zakup fototowoltaiki i pomp ciepła, to niestety dofinansowań dla firm wciąż jest niewiele. Od 01.04.2022 roku NFOŚiGW ogłosił III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”, dając tym samym wsparcie finansowe dla przedsiębiorców realizujących ekologiczne przedsięwzięcia.

Energia Plus 2022

Bez wątpienia wszystkie działające przedsiębiorstwa to podmioty mające znaczący wpływ na środowisko naturalne. Program Energia Plus 2022 to idealne rozwiązanie zarówno dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców, którzy nie tylko chcą zmniejszyć swoje rachunki za prąd, ale także wprowadzić proekologiczną politykę w swoich firmach. Celem programu bowiem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w  tym poprawa jakości powietrza.

Zasady programu Energia Plus 2022

1. Wnioski należy składać w terminie od 01.04.2022r. do 16.12.2022r. lub do wyczerpania środków, w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków

2. W III naborze programu, wsparcie może przyjąć jedynie formę pożyczki w wysokości od 0,5 mln zł do 300 mln zł

3. Oprocentowanie pożyczki odbywa się:

a. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku, z możliwością umorzenia do 10% całkowitej, wypłaconej kwoty pożyczki – nie więcej jednak niż 1 mln zł

b. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej

4. Pożyczkobiorca korzystający z dofinansowania Energia Plus w formie pożyczki na spłatę będzie miał 15 lat – licząc od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy wsparcia

5. Środki z programu mogą pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych

6. Za koszty kwalifikowane w Energia Plus, uznaje się koszty związane z:

  • przygotowaniem przedsięwzięcia
  • zarządzaniem przedsięwzięciem
  • realizacją inwestycji

7. Ocena wniosków złożonych w programie Energia Plus odbywa się w systemie punktowym i obejmuje trzy kategorie:

  • dostępu – m.in. ze spełnieniem ogólnych wytycznych (terminowego złożenia wniosku, kompletności wniosku, zgodności przedsięwzięcia z celami programu);
  • jakościowych – określających m.in. stopień realizacji celów ekologicznych (dokonywana jest ocena możliwości osiągnięcia celów);
  • horyzontalnych – związanych z korzyściami ekologicznymi w szerszej perspektywie (oceniana jest ekoinnowacyjność czy zwiększenie świadomości ekologicznej wśród odbiorców i interesariuszy).

8. Pozytywna ocena wniosku, niezbędna do otrzymania dotacji, wymaga otrzymania co najmniej 60% możliwych do otrzymania punktów.

Zaufaj LMV Group i dowiedz się więcej!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz poniżej.

Nasi specjaliści pomogą w doborze odpowiedniego sprzętu oraz w złożeniu wniosku o dotację Czyste Powietrze, Czyste Powietrze PLUS, Mój Prąd, Moje Ciepło, Ciepłe Mieszkanie.

Prowadzimy inwestycje od A do Z – audyt, projekt, montaż oraz wniosek o dotacje.
    Zaufaj LMV Group – Fotowoltaika Kraków