DOTACJE OZE

Dotacje OZE dla sektora HORECA 2024

LMVGroup
12 marca, 2024 0 Comment

Dotacje dla sektora HORECA 2024 to działanie KPO skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kultury. Przewidywany start naboru wniosków to marzec lub kwiecień 2024 roku.

Dla kogo dotacje HORECA 2024

Według wstępnych założeń programu HORECA 2024, głównym celem będzie wsparcie przedsiębiorstw działających na terenie całej Polski z branży:
 • hotelarskiej
 • gastronomicznej
 • turystycznej
 • kultury
O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność z właściwym kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz te, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 20%.
 
Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w programie jest również spełnienie kryteriów wielkości przedsiębiorstwa (MŚP) oraz możliwość uzyskania pomocy de minimis, której łączna wartość od 2024 roku nie może przekroczyć 300 tys. euro w ciągu trzech ostatnich lat.
 

Na co dotacje HORECA 2024

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie HORECA 2024 na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, w tym:

 • na inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, obejmujące w szczególności koszty: robót budowalnych, zakupu maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, działań związanych z zieloną transformacją, działań związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych np. montaż fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii czy ładowarek samochodowych (obowiązkowo);
 • na podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników np. rozszerzenie usług restauracji, wprowadzenie nowych produktów oraz usług;
 • na zakup usług doradczych o charakterze rozwojowym np. szkolenia z zakresu technologii IT, zarządzania informacjami i danymi, zarządzania ryzykiem;

Warunki i wysokość dotacji HORECA 2024

Dotacje HORECA 2024 to wsparcie w ramach pomocy de minimis, którego:

 • maksymalny poziom dofinansowania ma wynieść do 90%;
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych (netto) inwestycji to 600 000,00 zł (VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym);
 • minimalna kwota dotacji to 50 000,00 zł;
 • maksymalna kwota dotacji to 540 000,00 zł;

Całkowita kwota pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia wynosi 1 261 552 841 zł. Planowane efekty to wsparcie dla 2 510 przedsiębiorstw.

Realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zakończyć nie później niż 31.01.2026 roku. Okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o dotacje HORECA 2024

Złożenie wniosku będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronie lsi.parp.gov.pl. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP (prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru). 

Ocena wniosków będzie odbywać się w rundach co 14 dni.

Nie czekaj!

Zaufaj LMV Group i dowiedz się więcej!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz poniżej.

Nasi specjaliści pomogą w doborze odpowiedniego sprzętu oraz w złożeniu wniosku o dotację Czyste PowietrzeCzyste Powietrze PLUSMój PrądMoje Ciepło.

Prowadzimy inwestycje od A do Z – audyt, projekt, montaż oraz wniosek o dotacje.