HORECA

Dotacje HORECA 2024 – szczegóły programu

LMVGroup
21 marca, 2024 0 Comment

Od kwietnia 2024 roku rusza nabór wniosków o dotacje dla sektora HORECA 2024. Dofinansowanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kultury. 

Cel dotacji HORECA 2024

Celem programu jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które umożliwią unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce tj.:

 • hotelarstwa
 • gastronomi
 • turystyki
 • kultury

Dla kogo dotacja HORECA 2024

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się przedsiębiorstwa , które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% liczony rok do roku.

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura. Działalność ta musi zostać również potwierdzona na dzień 31 grudnia 2019r. lub najpóźniej 20 marca 2020 roku. 

Na co dotacja HORECA 2024

Pomoc finansowa stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

 1. Inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, min.:
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług;
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych;
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych np. fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii;
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
 2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników, min.:
  • szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności;
  • przekwalifikowaniem pracowników;
 3. Usługi rozwojowe, min.:
  • opracowanie studium wykonalności modelu biznesowego;
  • opracowanie procedur technicznych;

Wysokość dotacji HORECA 2024

Dotacje HORECA 2024 to wsparcie w ramach pomocy de minimis, którego:

 • maksymalny poziom dofinansowania ma wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych;
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych (netto) inwestycji to 600 000,00 zł (VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym);
 • minimalna kwota dotacji to 50 000,00 zł;
 • maksymalna kwota dotacji to 540 000,00 zł;

Wnioski o dotacje HORECA 2024

Realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zakończyć nie później niż 31.01.2026 roku. Okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Złożenie wniosku będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronie lsi.parp.gov.pl. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP (prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru). 

Ocena wniosków będzie odbywać się w rundach co 14 dni.

Nie czekaj!

Zaufaj LMV Group i dowiedz się więcej!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz poniżej.

Nasi specjaliści pomogą w doborze odpowiedniego sprzętu oraz w złożeniu wniosku o dotację Czyste PowietrzeCzyste Powietrze PLUSMój PrądMoje Ciepło.

Prowadzimy inwestycje od A do Z – audyt, projekt, montaż oraz wniosek o dotacje.