Niebiesko-pomarańczowe, graficzne przedstawienie słońca nad panelami fotowoltaicznymi.

Zapraszamy na szkolenie.

LMVGroup
22 września, 2014 0 Comment

Zapraszamy na, prawdopodobnie jedyne w Polsce tak kompleksowe, szkolenie z zakresu technologii fotowoltaicznej. Szkolenie obejmuje zagadnienia od tematyki prawno-finansowej, przez rozwiązania technologiczne i projektowanie (z użyciem najnowszej wersji programu PV*Sol 7.5) do montażu oraz diagnozowania usterek i procedur serwisowych.

Część 1 – Instalacje fotowltaiczne.

W części 1 uczestnikom szkolenia przekazana zostanie wiedza ogólna dot. technologii fotowoltaicznej. Przybliżone zostaną generacje i typy zarówno modułów fotowoltaicznych jak i falowników.

Plan szkolenia:

1.       Wstęp – wprowadzenie do technologii.

2.       Instalacje fotowoltaiczne – innowacyjna gospodarka, zyski z instalacji fotowoltaicznych.

3.       Instalacje fotowoltaiczne – stan prawny, dotacje, nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii.

4.       Moduły fotowoltaiczne – generacje, typy, rodzaje.

5.       Falowniki fotowoltaiczne – generacje, typy, rodzaje.

6.       Ogólne zasady doboru urządzeń i zabezpieczeń w instalacjach fotowoltaicznych.

Część 2 – projektowanie instalacji fotowoltaicznych.

W części 2 uczestnikom szkolenia przekazana zostanie wiedza dot. projektowania instalacji fotowoltaicznych. Zaprezentowane zostaną aplikacje internetowe służące do projektowania oraz najnowsza wersja niemieckiego oprogramowania PV*Sol 7.5 – uważanego za najlepsze na Świecie narzędzie do profesjonalnego projektowania instalacji fotowoltaicznych.

Plan szkolenia:

1.       Wstęp – ogólne zasady projektowania instalacji fotowoltaicznych.

2.       Internetowe narzędzia służące do projektowania instalacji fotowoltaicznych – prezentacja.

3.       Internetowe narzędzia służące do projektowania instalacji fotowoltaicznych – zajęcia praktyczne.

4.       PV*Sol 7.5 – prezentacja:

·         lokalizacja obiektu,

·         profil zużycia energii,

·         budowa obiektu 3D,

·         obłożenie modułami PV,

·         analiza zacienienia,

·         dobór i podłączenie falownika,

·         podłączenie MPPT i stringowe w kontekście zacienienia,

·         dobór przewodów i zabezpieczeń,

·         tworzenie schematu elektrycznego,

·         analiza rentowności,

·         raport końcowy.

5.       PV*Sol 7.5 – zajęcia praktyczne.

6.        „Trudny dach” – studium przypadku.

7.       Instalacja wolnostojąca – studium przypadku.

8.       Układ „wschód-zachód” – studium przypadku.

Cześć 3 – wizyta na instalacji fotowoltaicznej.

W części 3 uczestnicy odbędą wizytę na instalacji fotowoltaicznej. Będą mieli możliwość samodzielnej instalacji modułów, podłączenia falownika oraz zabezpieczeń.

Plan szkolenia:

1.       Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu instalacji fotowoltaicznej.

2.       Bezpieczeństwo i higiena pracy przy montażu instalacji fotowoltaicznej.

3.       Konstrukcja montażowa – rodzaje i instalacja.

4.       Montaż modułów fotowoltaicznych.

5.       Przewody solarne i konektory MC4.

6.       Zabezpieczenia DC – instalacja.

7.       Falownik fotowoltaiczny – instalacja.

8.       Wpięcie elektrowni w sieć domową.

9.       Monitoring pracy elektrowni fotowoltaicznej – instalacja i konfiguracja.

Część 4 – diagnozowanie i procedury serwisowe.

W części 4 uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z metodami diagnozowania usterek falowników Solis (Ginlong Tech.). Falowniki serii Solis-mini są najlżejszymi falownikami stringowymi na Świecie i należą do najnowszej generacji tego typu urządzeń. Uczestnicy szkolenia zostaną również zapoznani z procedurami serwisowymi stosowanymi w Ginlong Tech.

 Plan szkolenia:

1.       Rodzaje usterek w falownikach Solis.

2.       Typowe usterki – jak ich uniknąć.

3.       Narzędzia do diagnozowania usterek falowników Solis – prezentacja.

4.       Narzędzia do diagnozowania usterek falowników Solis – zajęcia praktyczne.

5.       Procedury serwisowe stosowane w Ginlong Tech.

Szkolenie obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne i przeprowadzane jest w ciągu 48 godzin (6 dni). W trakcie szkolenia przeprowadzane są przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa (kawa, poczęstunek i obiad ujęte są w cenie).

Szklenie przeprowadzane jest przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą stosowne uprawnienia i międzynarodowe certyfikaty.

Cena: 6900 zł brutto / osoba

Zapraszamy