słoneczny raport

Słoneczny Raport to wielostronicowy dokument przedstawiający możliwości pozyskiwania energii w danej lokalizacji. W skład Słonecznego Raportu wchodzą m.in.:

• graficznie ilustrowany projekt 3D;

• oszacowanie zysku energetycznego;

• oszacowanie stopnia zużycia energii na potrzeby własne;

• wyszczególnione wszystkie starty (związane z zacienieniem, przewodami, efektem odbicia, temperaturą itp.);

• zysk z kWp;

• współczynnik wydajności (PR);

• wykres przedstawiający szacowany zysk energetyczny z podziałem na miesiące, zużycie energii, zużycie własne energii, energię oddawaną do sieci oraz pobór energii z sieci;

• graficznie zilustrowane oszczędności w rachunkach za energię elektryczną;

• specyfikacja techniczna użytych komponentów;

• schemat elektryczny;

• graficznie zilustrowane strefy zacienienia (3D);

• graficznie zilustrowane otoczenie wraz z elementami zacieniającymi (3D).

Jeżeli lokalizacja na to pozwala, to przedstawiamy różne alternatywne propozycje wraz z informacją o plusach i minusach każdego z rozwiązań.

Kolejnym etapem jest instalacja elektrowni słonecznej czyli Słoneczny Zysk.