Ogniwa fotowoltaiczne

– najkorzystniejsze rozplanowanie

Realizowane przez nas instalacje zawsze poprzedza projekt elektrownie fotowoltaicznej wraz z modelem 3D, analizą zacienienia i symulacją zysku. Informacje na temat obiektu, elementów zacieniających, profilu zużycia energii są wprowadzane do specjalistycznego programu projektowego. Program, którym posługujemy się w LMV Group jest najlepszym obecnie dostępnym na rynku narzędziem przeznaczonym do profesjonalnego projektowania elektrowni fotowoltaicznych. To niemieckie oprogramowanie udoskonalane jest od blisko 20 lat, a my zawsze dysponujemy najnowszą jego wersją, aby nasze projekty były jak najbardziej precyzyjne i gwarantowały satysfakcję naszych klientów.

 Proces proejktowania składa się z kilku głównych etapów:

Określenie lokalizacji – dokładnie określamy lokalizację inwestycji. Dzięki temu, na podstawie danych meteorologicznych zebranych w ciągu 20 lat, analizujemy lokalne nasłonecznienie i temperatury. W efekcie uzyskujemy precyzyjne wyniki prognozowanych uzysków energetycznych.

Profil zużycia energii –  definiujemy profil zużycia energii. Pozwala nam to określić ilość pozyskanej energii zużytej na potrzeby własne oraz oddawanej do sieci. Ustalamy również w jakim stopniu energia słoneczna zaspokaja całość zapotrzebowania na energię elektryczną.

Model 3D – to kluczowy element Słonecznego Projektu, który wyróżnia nas spośród konkurencji. Nasi projektanci odwzorowują model 3D obiektu wraz z otoczeniem i wszystkimi obiektami zacieniającymi. Następnie program przeprowadza symulację komputerową, efektem której są precyzyjnie określone strefy zacienienia. Ogniwa fotowoltaiczne, które w skali roku są zbyt mocno zacienione i powodowałyby nieefektywną pracę całej elektrowni PV zostają przesunięte lub usunięte. Dzięki temu Państwa instalacja fotowoltaiczna generuje maksymalne zyski przez cały rok.

Dobór urządzeń i schemat przewodów – na tym etapie nasi projektanci dobierają odpowiednie panele fotowoltaiczne i falowniki – zgodnie z Państwa preferencjami. Dopasowywane są również odpowiednie przewody i zabezpieczenia, tak aby zmaksymalizować zyski i zapewnić 100 % bezpieczeństwo.

Magazyny energii – jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozszerzeniem systemu o możliwość gromadzenia pozyskanej energii słonecznej, to na tym etapie nasi projektanci dobierają odpowiedni osprzęt adekwatny do mocy instalacji fotowoltaicznej, profilu zużycia energii oraz zaplanowanych dni autonomii.

Symulacja końcowa – opierając się na modelu matematycznym (Meteonorm7)  przeprowadzana jest symulacja. Uwzględnia ona wszystkie zebrane dane oraz statystyczne dane meteorologiczne zebrane w okresie 20 lat. Efektem przeprowadzonej symulacji jest wielostronicowy raport zawierający m.in.:

• graficznie ilustrowany projekt 3D;
• oszacowanie zysku energetycznego;
• oszacowanie stopnia zużycia energii na potrzeby własne;
• wyszczególnione wszystkie starty (związane z zacienieniem, przewodami, efektem odbicia, temperaturą itp.);
• zysk z kWp;
• współczynnik wydajności (PR);
• wykres przedstawiający szacowany zysk energetyczny z podziałem na miesiące, zużycie energii, zużycie własne energii, energię oddawaną do sieci oraz pobór energii z sieci;
• graficznie zilustrowane oszczędności w rachunkach za energię elektryczną;
• specyfikacja techniczna użytych komponentów;
• schemat elektryczny;
• graficznie zilustrowane strefy zacienienia (3D);
• graficznie zilustrowane otoczenie wraz z elementami zacieniającymi (3D).

Jeżeli lokalizacja na to pozwala, to przedstawiamy różne alternatywne propozycje wraz z informacją o plusach i minusach każdego z rozwiązań.

Po realizacji inwestycji możecie już Państwo cieszyć się swoimi Słonecznymi Zyskami.