Mój Prąd 6.0 w 2024 roku

Mój Prąd 6.0 w 2024 roku

LMVGroup
27 czerwca, 2024 0 Comment

Rosnące koszty energii elektrycznej sprawiły, że dotacja Mój Prąd zaczęła cieszyć się ogromną popularnością wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Zapowiadana jest nowa edycja programu – Mój Prąd 6.0, czyli kolejna edycja tego programu. Na podstawie dostępnych informacji przedstawimy, na czym będzie polegać kolejna edycja Mój Prąd, jakie zmiany wnosi, a także, jaka jest historia tego skądinąd ambitnego programu, mającego zmienić oblicze polskiej infrastruktury energetycznej.

Co to jest program Mój Prąd?

Program, a w zasadzie dofinansowanie Mój Prąd, to mechanizm wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych, które zamierzają zainwestować w ekologiczne źródła energii, takie jak fotowoltaika, magazyny energii elektrycznej, a także pompy ciepła. W jego ramach gospodarstwo otrzymuje określone dofinansowanie, niezbędne do realizacji wszystkich wymienionych prac.

Poprzednie wersje programu Mój Prąd

Mój Prąd 1 i Mój Prąd 2

Czas na składanie wniosków od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r i od 13.01.2020 r. do 06.12.2020 r.

W ramach programu można było uzyskać dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2-10 kW, w przypadku których dofinansowanie wynosiło do 5000 zł.

Nabór był dedykowany podmiotom rozliczającym się w systemie netmetering.

Mój prąd 3

Czas na składanie wniosków od: 1.07.2021 Do: 6.10.2021.

W ramach programu można było uzyskać dofinansowanie przedsięwzięć polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2-10 kW, w przypadku których kwota dofinansowania wynosiła max 3000 złotych.

Nabór był dedykowany podmiotom rozliczającym się w systemie netmetering.

Mój Prąd 4

Czas na składanie wniosków od: 16.04.2022 do: 17.03.2023.

W ramach programu można było pozyskać dofinansowanie przedsięwzięć polegające na zakupie i montażu:

 • Mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2-10 kW – wysokość dofinansowania do 5000 zł
 • Magazynów Energii – wysokość dofinansowania do 7000 zł
 • Magazynów Ciepła – wysokość dofinansowania do 5000 zł
 • Systemów EMS/HEMS – wysokość dofinansowania do 3000 zł.

Nabór był dedykowany podmiotom rozliczającym się w systemie net-billing.

Mój Prąd 4+

Czas na składanie wniosków od: 15.12.2022 do: 17.03.2023.

W ramach programu można było pozyskać dofinansowanie przedsięwzięć polegające na zakupie i montażu:

 • Mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2-10 kW – wysokość dofinansowania do 7000 zł
 • Magazynów Energii – wysokość dofinansowania do 16000 zł
 • Magazynów Ciepła – wysokość dofinansowania do 5000 zł
 • Systemów EMS/HEMS – wysokość dofinansowania do 3000 zł.

Nabór dedykowany podmiotom rozliczającym się w systemie net-billing.

Mój Prąd 5

Czas na składanie wniosków od: 22.04.2023 do: 22.12.2023.

W ramach programu można było pozyskać dofinansowanie przedsięwzięć polegające na zakupie i montażu:

 • Instalacji paneli fotowoltaicznych – do 6000 złotych.
 • Instalacji paneli fotowoltaicznych rozszerzonej o dodatkowe elementy – do 7000 złotych,
 • Magazynu energii – do 16 000 złotych.
 • Magazynu ciepła – do 5 000 złotych.
  Systemu zarządzania energią – do 3000 złotych.
 • Pompy powietrze-powietrze do 4400 złotych.
 • Pompy powietrze-woda bez podwyższonej efektywności – 12 600 złotych.
 • Pompy powietrze-woda z podwyższoną efektywnością – do 19 400 złotych.
 • Pompy gruntowej – do 28 500 złotych.
 • Kolektorów słonecznych – do 3 500 złotych.

Kiedy rozpocznie się program Mój Prąd 6.0? Nabór do szóstej edycji

Według informacji udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), program „Mój Prąd 6.0”, ma ruszyć we wrześniu 2024 roku. Przedstawiciele Funduszu tłumaczą, że opóźnienia we wdrożeniu nowego programu wynikają z konieczności rozpatrzenia wniosków z poprzedniego naboru. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie ruszy kolejna edycja Mój Prąd i do kiedy potrwa.

Mój prąd 6.0 vs Mój prąd 5.0 – co się zmienia?

Zgodnie z zapowiedziami budżet programu Mój Prąd 6.0 ma wynieść 400 mln złotych. Nowością będzie również to, że dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej będzie uzależnione od montażu magazynu energii. Dotychczas (w programie Mój Prąd 5) zakup fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami nie był obowiązkowy. Dlatego wszystko wskazuje na to, że maksymalna kwota 6 edycji programu drastycznie wzrośnie. W przypadku „piątki” maksymalny zakres wsparcia wynosił 58 tysięcy na beneficjenta.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w programie Mój Prąd 6.0?

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które:

 • zainstalowały system fotowoltaiczny po dacie 1 stycznia 2021 roku,
 • rozliczają się w systemie net-billing lub net-metering,
 • nie korzystały z dotacji w ramach programu Mój Prąd, a także z innych źródeł dofinansowania inwestycji.

Na co będzie można otrzymać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 6.0?

Dofinansowanie szóstej edycji będzie można uzyskać na:

 • pompę ciepła (o różnym stopniu efektywności),
 • kolektory słoneczne,
 • magazyny energii elektrycznej,
 • fotowoltaiki – wraz z innymi urządzeniami,
 • systemy zarządzania energią.

Ile będzie wynosić dotacja programu Mój Prąd 6.0 w 2024 roku?

Niestety, nie wiadomo dokładnie, ile będzie wynosić dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 6.0. Niemniej trzeba liczyć się z tym, ze warunki programu ulegną znacznej zmianie, gdyż wzrośnie zakres finansowanych inwestycji.