Dofinansowanie do pomp ciepła

Dofinansowanie do pomp ciepła w 2024 roku – szczegóły programów

LMVGroup
8 lipca, 2024 0 Comment

Ostatnio dużo się mówi o pompach ciepła w kontekście dofinansowania, zakupu i montażu. Na jakie programy może liczyć inwestor, który chce otrzymać środki na tego typu inwestycje? W jakiej wysokości można uzyskać dotację do pompy ciepła? O tym wszystkim napiszemy w niniejszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Na jakie rodzaje pomp ciepła można dostać dofinansowanie?

Dotacje do pompy ciepła można uzyskać na różne rodzaje tych urządzeń. Z reguły dzielimy je na podstawie tego, skąd pobierają one energię cieplną konieczną do ogrzania budynku. Inwestor chcący uzyskać dopłaty do pomp ciepła, może skorzystać z dofinansowania na:

 1. Pompy powietrze – powietrze, czyli urządzenia, które pobierają energię z powietrza otaczającego budynek. Niestety, w Polsce nie są one zbyt popularne, gdyż temperatura zimą spada u nas poniżej 0 stopni Celsjusza.
 2. Pompy gruntowe – to instalacje, które sprawdzają się w państwach o klimacie umiarkowanym (a więc w Polsce). Ich cechą charakterystyczną są wymienniki ciepła (poziome lub pionowe), które czerpią energię z gruntu, gdyż są zainstalowane poniżej punktu przemarzania ziemi.
 3. Pompy wodne – to instalacje, które pobierają ciepło np. z podziemnych zbiorników wodnych. Montuje się je rzadko, zważywszy na fakt, że w pobliżu budynków rzadko kiedy znajdują się zbiorniki naturalne bądź sztuczne, które można wykorzystać w tej roli
 4. Pompy gazowe – choć montowana stosunkowo rzadko, wykorzystuje energię z procesu spalania gazu ziemnego. Ze względu na emisję spalin, pompa ta musi być montowana na zewnątrz budynku. Jest to idealne rozwiązanie dla budynków, które mają ograniczony dostęp do energii elektrycznej, ale posiadają dostęp do gazu ziemnego.
 5. Pompy hybrydowe – łączy w sobie funkcje powietrznej pompy ciepła oraz gazowego kotła kondensacyjnego. Działa w zależności od aktualnych warunków atmosferycznych oraz zapotrzebowania na moc grzewczą, przełączając się pomiędzy dwoma źródłami energii. Taki system pozwala na optymalizację kosztów i efektywności energetycznej w różnych warunkach pogodowych.
 6. Pompy rewersyjne – działa na zasadzie odwrotnej, pobierając ciepło z wnętrza budynku i transportując je na zewnątrz. Jest to idealne rozwiązanie dla budynków, które są narażone na silne nagrzewanie, zapewniając efektywne chłodzenie w upalne dni. Tego rodzaju pompa ciepła może znacząco poprawić komfort termiczny wewnątrz pomieszczeń w miesiącach letnich.

Kto może otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła?

Kto może otrzymać dotacje na pompę ciepła? To zależy od rodzaju programu i kryterium dochodowego. Ogólnie rzecz ujmując, dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła mogą otrzymać osoby, które nie korzystały wcześniej z któregokolwiek programu, a także wykonały inwestycję w określonym czasie.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do pompy ciepła?

Warunki uzyskania dotacji do pomp ciepła zależą od konkretnego programu. Dla przykładu, w programie Mój Prąd 5.0 o dotacje do pomp ciepła mógł uzyskać prosument, czyli posiadacz instalacji fotowoltaicznej, rozliczający się z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Z kolei beneficjentem programu Agroenergia może być rolnik, a programu Czyste Powietrze – osoba planująca termomodernizację domu. Jakie zatem programy dopłat będą dla nas najkorzystniejsze? Zachęcamy do przeczytania poniższego zestawienia.

Jakie dofinansowanie do pomp ciepła w 2024 można otrzymać?

Inwestor ma do wyboru kilka programów, które umożliwiają otrzymanie dofinansowania na pompę ciepła. Który z nich będzie najkorzystniejszy?

Mój Prąd 6.0

W przypadku programu Mój Prąd 6.0. nie do końca wiadomo, na jakie dofinansowanie można liczyć, gdyż sam program ma zostać wdrożony dopiero po wakacjach 2024. Zgodnie z prognozami, inwestor ma otrzymać:

 • 28 500 zł dla gruntowej pompy ciepła,
 • 19 400 zł dla pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • 4 400 zł dla pompy ciepła powietrze/powietrze.

Pieniądze może otrzymać inwestor, który posiada już dom z instalacją fotowoltaiczną. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest również przedłożenie odpowiedniej dokumentacji, a także wniosku.

Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do osób, które chcą uzyskać środki na wybrane prace termomodernizacyjne. Ile można uzyskać? Składając wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła, należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym, możemy skorzystać z trzech różnych poziomów dofinansowania:

 • do 55% kosztów inwestycji (maksimum 66 000 zł z podstawowym poziomie finansowania),
 • do 80% kosztów inwestycji (maksimum 90 000 zł z podwyższonym poziomem dofinansowania),
 • do 100% kosztów inwestycji (maksimum 135 000 złotych z najwyższym poziomem dofinansowania).

Warto zwrócić uwagę, że wysokość dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” zależy również od tego, czy w ramach przeprowadzanych prac budujemy również mikroinstalację fotowoltaiczną. Jeśli tak, to wartość dofinansowania może wzrosnąć nawet o kilka tysięcy złotych.

Kryterium dochodowe prezentuje się następująco:

 • poziom podwyższony, gdy średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 894 zł lub 2 651 w przypadku osób gospodarujących w pojedynkę,
 • poziom najwyższy – gdy średnie miesięczne wpływy na osobę nie przekraczają 1090 zł lub 1 526 zł w przypadku osób żyjących w pojedynkę

Ciepłe Mieszkanie

Program „Ciepłe Mieszkanie” nie jest tak popularny jak powyższe programy dopłat, ale za to oferuje dość korzystne dofinansowanie do pompy ciepła w 2024 roku. Ile zatem można uzyskać? Jest to narzędzie skierowane do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a także najemców mieszkań komunalnych, a także właścicieli mieszkań należących do wspólnot liczących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Jak wysoka dopłata do pompy ciepła przysługuje nam w ramach programu Ciepłe Mieszkanie?

 1. Poziom podstawowy – dotyczy osób fizycznych, których roczny dochód nie przekracza 135 000 złotych. W ramach dofinansowania można otrzymać nie więcej niż 16.500 złotych na lokal mieszkalny lub 19 000 złotych na lokal mieszkalny, który znajduje się na terenie jednej z najbardziej zanieczyszczonych gmin.
 2. Poziom podwyższony – dotyczy osób, u których dochody na jedną osobę wynoszą 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Kwota dofinansowania wynosi tu maks. 27 500 złotych lub 29 500 złotych dla lokalu znajdującego się na terenie najbardziej zanieczyszczonych gmin.
 3. Poziom najwyższy – dotyczy osób, u których dochody na jedną osobę wynoszą 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W ramach dofinansowania można uzyskać maksymalnie 41 000 złotych na lokal mieszkalny lub 43 900 złotych na lokal znajdujący się na terenie najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce.

Stop Smog

Stop Smog” to program dla gmin, na których terenie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Przedmiotem dofinansowania jest wymiana lub likwidacja źródeł ciepła o wysokiej emisji na niskoemisyjne systemy ogrzewania. W ramach programu można również sfinansować termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także podłączenie gospodarstwa domowego do sieci gazowej bądź ciepłowniczej.

Pieniądze w ramach Programu są przekazywane ze środków Funduszu Termomodernizacji i remontów. Ile zatem można otrzymać? Jeśli w danej gminie mieszka min. 100 000 osób, to kwota dofinansowania może wynieść maksimum 70% wartości porozumienia pomiędzy inwestorem a gminą. W przypadku mniejszych podmiotów administracyjnych poziom finansowania jest nieco niższy.

Moje Ciepło

Jest to program skierowany do osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a więc takich, w przypadku których:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku,
 • złożono ww. zawiadomienie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

Wnioskodawcą w programie „Moje Ciepło” może być osoba, która jest wskazana w pozwoleniu na budowę lub w zgłoszeniu budowy budynku.

W ramach dofinansowania zwrot za pompę ciepła w nowym domu w zakresie od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych. Na wysokość dofinansowania ma wpływ rodzaj zainstalowanej pompy, a także posiadanie przez wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny. Ile zatem można uzyskać w ramach Programu?

 1. Dla pomp gruntowych 21 000 złotych, czyli do 30% w kosztach kwalifikowanych lub 45%, jeśli wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.
 2. Dla pomp powietrze-woda i powietrze-powietrze 7 000 złotych, czyli do 30% w kosztach kwalifikowanych lub 45%, jeśli wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

Ogrzej się z Tauronem 2024

Oferta Taurona prezentuje się bardzo korzystnie, chociażby z tego względu, że można ją łączyć z innymi programami dopłat. Zasady programu są bardzo proste, a wysokość dofinansowania zależy od roku budowy budynku i od tego, jaką pompę chcemy zamontować.

 • Dom zbudowany przed 1971 r. – można uzyskać 4 100 zł dofinansowania (pompa powietrze woda) lub 4 600 zł dofinansowania (pompa gruntowa lub woda woda).
 • Dom zbudowany w latach 1971-1978 r. – można uzyskać 4 000 zł dofinansowania (pompa powietrze woda) lub 4 100 zł dofinansowania (pompa gruntowa lub woda woda).
 • Dom zbudowany w latach 1979-1988 r. – można uzyskać 3 300 zł dofinansowania (pompa powietrze woda) lub 3 500 zł dofinansowania (pompa gruntowa lub woda woda).
 • Dom zbudowany w latach 1989-2002 r. – można uzyskać 3 100 zł dofinansowania (pompa powietrze woda) lub 3 300 zł dofinansowania (pompa gruntowa lub woda woda).
 • Dom zbudowany w latach 2003-2007 r. – można uzyskać 2 500 zł dofinansowania (pompa powietrze woda) lub 2 600 zł dofinansowania (pompa gruntowa lub woda woda).
 • Dom zbudowany w latach 2008-2011 r. – można uzyskać 2 000 zł dofinansowania (pompa powietrze woda) lub 2 100 zł dofinansowania (pompa gruntowa lub woda woda).
 • Dom zbudowany po 2011 r. – można uzyskać 1 900 zł dofinansowania (pompa powietrze woda) lub 2 000 zł dofinansowania (pompa gruntowa lub woda woda).

Premia termomodernizacyjna BGK

Wysokość premii termomodernizacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego jest dość prosta do oszacowania. W ramach programu inwestor może otrzymać zwrot na zakup pompy ciepła w wysokości 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wyższy poziom dofinansowania, to jest 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, można uzyskać wtedy, jeśli jego elementem jest montaż instalacji pozyskiwania odnawialnych źródeł energii o mocy co najmniej 1 kW (w przypadku domów jednorodzinnych) lub 6 kW (w przypadku pozostałych budynków).

Agroenergia

To program skierowany dla właścicieli lub dzierżawców gruntów rolnych. W ramach programu rolnik może otrzymać dofinansowanie o wartości uzależnionej od mocy instalacji wykorzystywanej do ogrzania domu lub budynków gospodarczych.

 • Jeśli moc instalacji oscyluje w granicach od 10 kW do 30 kW, to wartość dofinansowania wynosi 20% i nie więcej 15 000 złotych.
 • Jeśli moc instalacji oscyluje w granicach od 30 kW do 50 kW, to wartość dofinansowania wynosi 13% nie więcej niż 25 000 złotych.

Energia Plus

Program „Energia Plus” jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w instalacje pomp ciepła lub systemy fotowoltaiczne w swoich firmach. Dzięki temu programowi można uzyskać dotacje na zakup i montaż tych nowoczesnych urządzeń energetycznych.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz skorzystać z programu jako właściciel firmy, niezależnie od jej wielkości. NFOŚiGW nie określa wymagań co do skali przedsiębiorstwa, więc z programu mogą skorzystać zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG), jak i większe zakłady produkcyjne czy spółki cywilne.

Głównym celem programu „Energia Plus” jest zmniejszenie ilości odpadów i emisji szkodliwych substancji do środowiska, zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz promowanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym pomp ciepła.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie wynoszące 50% kosztów kwalifikowanych. Wnioski o dotacje można składać do 13 grudnia 2024 roku.

Prefinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła – szybkie dotacje na montaż

Zakup pompy ciepła – niezależnie od jej rodzaju – wiąże się z dużym obciążeniem finansowym inwestora. Większość programów obejmuje zwrot wcześniej zainwestowanych środków. Oznacza to, że inwestor de facto może nie posiadać odpowiedniej ilości pieniędzy, aby ruszyć z realizacją inwestycji. Prefinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła to narzędzie wchodzące w skład programu „Czyste Powietrze„, w ramach którego inwestor może pozyskać zaliczkę na realizację wszystkich niezbędnych prac.

Jak to działa w praktyce? Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przekazuje na rzecz wykonawców niezbędne środki finansowe, dzięki którym można znacznie wcześniej sfinansować (prefinansować) część prac. Zakres zaliczki może wynieść nawet 50% wartości wszystkich przyznanych środków w ramach konkretnego programu.

Wnioski na dofinansowanie do pomp ciepła

Kluczem do uzyskania dofinansowania w ramach konkretnego programu dofinansowującego, jest sporządzenie wniosku o dofinansowanie. Zawiera on dane osobowe wnioskodawcy, charakterystykę danego budynku, a także informacje na temat realizowanej inwestycji i dochodów wnioskodawcy. Na podstawie danych zawartych we wniosku odpowiedni podmiot może ocenić:

 • wysokość dofinansowania,
 • zakres dofinansowania,
 • zasadność wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła.

Gdzie należy składać wniosek o dofinansowanie na pompę ciepła?

Programy takie jak Czyste Powietrze, Agroenergia są realizowane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To oznacza, że wniosek wraz z dokumentacją należy przedstawić w terenowym, czyli przypisanym dla danej gminy oddziale WFOŚiGW. Programy Mój Prąd, Moje Ciepło, Stop Smog, Energia Plus są realizowane za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOSiGW. Jeśli program jest prowadzony przez podmioty zewnętrzne, np. przez bank lub dystrybutorów energii elektrycznej (Tauron), stosowną dokumentację należy przedstawić w w siedzibie danego podmiotu lub w inny wskazany przezeń sposób. Warto również dodać, że w zależności od tego, jakie programy dopłat nas interesują, czas oczekiwania na odpowiedź może być zróżnicowany.

Złożenie e-wniosku o dofinansowanie na pompę ciepła za pośrednictwem stron internetowych
Program dofinansowaniaNazwa organu przyjmującego wniosekWniosek złożysz na:
Mój Prąd 6.0NFOSiGWgwd.nfosigw.gov.pl
 
Czyste PowietrzeWFOŚiGWportal.wfosigw.pl
Ciepłe MieszkanieGmina, w której znajduje się mieszkaniewg wytycznych danej gminy
Stop SmogNFOSiGWgwd.nfosigw.gov.pl
Moje CiepłoNFOSiGWgwd.nfosigw.gov.pl
Ogrzej się z TauronemTaurontauron.pl
Premia termomodernizacyjna BGKWybrany bank kredytującystrona www wybranego banku
AgroenergiaWFOŚiGWportal.wfosigw.pl
Energia PlusNFOSiGWgwd.nfosigw.gov.pl

Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie pompy ciepła?

Wnioski o dofinansowanie pomp ciepła to dokumenty, które często liczą sobie nawet kilkanaście stron. Jest to konieczne, ponieważ ujęto w nich szereg istotnych informacji, które są kluczowe dla rozliczenia wybranego przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującym prawem. We wniosku o dofinansowanie umieszcza się:

 • dane osobowe inwestora,
 • adres budynku, który ma zostać poddany termomodernizacji,
 • zakres rzeczowy przedsięwzięcia, który jest kluczowy w kontekście kalkulacji dotacji,
 • informacje o zastosowanym ociepleniu,
 • odnośniki do dołączonej dokumentacji technicznej,
 • dane dotyczące dochodów inwestora (wnioskodawcy).

W treści wniosku znajduje się również pouczenie, w ramach którego wnioskodawca może zapoznać się z obowiązującymi przepisami (np. prawo do skontrolowania inwestycji przez organy zewnętrzne).

Dofinansowanie do pomp ciepła w 2024 – pytania i odpowiedzi

 1. Dofinansowanie do pompy ciepła w starym domu, czy to możliwe?
  Tak, inwestor może uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła w starym domu. Kluczowe jest jednak wykonanie szerszej termomodernizacji, która obejmować będzie również montaż ocieplenia. Jest to konieczne, ponieważ efektywność pompy może być zbyt mała, aby w porze zimowej skutecznie zapewnić odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku. Termomodernizacja jest też warunkiem koniecznym do tego, aby ograniczyć pobór energii elektrycznej przez system pompy ciepła. Warto podkreślić, że w przypadku starych domów montaż pompy ciepła nie zawsze jest opłacalne, zwłaszcza jeśli stan nieruchomości jest bardzo zły.
 2. Ile kosztuje średnio pompa ciepła z montażem?
  Cena pompy ciepła zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od jej mocy i sposobu konwersji ciepła. Najdroższe pompy to urządzenia gruntowe, a najtańsze to te, które pracują w układzie powietrze – powietrze. Średnio za pompę ciepła należy zapłacić około 50 tysięcy złotych. Na niniejszy koszt ma również wpływ zakres prac pomocniczych, rozmiar działki, montaż kolektorów o określonym położeniu (np. pionowe, poziome) i wiele innych czynników. Dlatego do szacunkowych kosztów pompy ciepła warto doliczyć dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych, aby mieć pewność tzw. spięcia budżetu.
 3. Ile czeka się na dofinansowanie do pompy ciepła?
  Po złożeniu wniosku do odpowiedniego organu, inwestor czeka na odpowiedź przez 30 dni, w niektórych przypadkach nawet 60 dni. Jeśli we wniosku pojawi się błąd (np. błędna kalkulacja wydatków takich jak koszt pompy ciepła), to konieczne będzie ponowne sporządzenie poprawionego wniosku i przekazanie go ponownie do weryfikacji. Warto też pamiętać o tym, aby w celu wykluczenia ewentualnych błędów, skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących się wypełnianiem dokumentacji do Funduszu – chętnie w tym pomożemy. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie wymagane dane zostały przedstawione w sposób przejrzysty i zgodny z rzeczywistością.

Reasumując, dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła to znaczące wsparcie domowego budżetu, które może być kluczową zachętą do takiej inwestycji. Pozyskanie stosownych środków sprawia, że rentowność wykonanych prac jest znacznie wyższa, co ma istotny wpływ na sensowność jej realizacji.