Opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej cz. II

LMVGroup
12 stycznia, 2018 0 Comment

Dziś sprawdzimy jaka jest opłacalność instalacji fotowoltaicznej przewymiarowanej o 10% i jakie są dodatkowe czynniki wpływające na okres zwrotu inwestycji.

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej przewymiarowanej o 10%

W poprzednim wpisie poruszyliśmy ogólne zagadnienia wpływające na opłaclność instalacji fotowoltaicznej. Przyjrzeliśmy się też instalacji, której roczny zysk energetyczny był przewymiarowany o ok. 20%, w stosunku do zużycia. Można o tym przeczytać tu – https://lmvgroup.pl/aktualnosci/oplacalnosc-instalacji-fotowoltaicznej/

Teraz natomiast przeanalizujemy przypadek elektrowni fotowoltaicznej przewymiarowanej o ok. 10%, która będzie wyglądać tak, jak na poniższym obrazku.

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej
Opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Mamy więc instalacje fotowoltaiczną o mocy 5,4 kWp (20 x 270 Wp). Roczny zysk energetyczny wynosi 5573 kWh, a udział konsumpcji własnej 31,1%. Zatem energia zużyta bezpośrednio to 1733 kWh, generująca oszczędności na poziomie ok. 1040 zł. Energia odprowadzona do sieci to 3840 kWh, z których odbieramy 3072 kWh. Bilans energetyczny wynosi więc 4805 kWh. Zatem pozostanie nam do zapłaty za zużytą energie ok. 117 zł / rok. Cena takiej instalacji to ok. 23 500 brutto (8% VAT). Ponieważ za energię wciąż musimy zapłacić 117 zł / rok, to podzielmy tę wartość przez 2833 zł. Prosty okres zwrotu wynosi w tym przypadku 8,3 lata.

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej – więcej zmiennych

Powyższe wyliczenia prostego okresu zwrotu są obarczone pewnym błędem, ponieważ nie biorą pod uwagę dwóch istotnych zmiennych. Jedną z nich jest spadek produktywności paneli fotowoltaicznych, które po 25 latach osiągają moc 80% mocy znamionowej (jest to objęte 25 letnią gwarancją). Natomiast drugą jest wzrost cen energii. Zakładając, że cena energii będzie wzrastać w tempie 3% rocznie (i jest to dość ostrożne założenie, bo wiele wskazuje na to, że wzrost będzie postępował szybciej) i uwzględniając ww. spadek produktywności paneli fotowoltaicznych okres zwrotu będzie wyglądał następująco:

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej
Opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Podsumowanie

Jak widać, przy uwzględnieniu dodatkowych zmiennych, instalacja zwróci się już w niewiele ponad 7 lat. Zatem między bajki można włożyć twierdzenie, że elektrownie fotowoltaiczne zwracają się ponad 20 lat. Działająca obecnie ustawa i mechanizm opustów daje nam gwarancję (z mocy prawa bilansowanie gwarantowane jest na 15 lat), że instalacje tego typu zwrócą się znacznie szybciej. Zaprezentowane ceny instalacji obejmują całkiem przyzwoity sprzęt, na który gwarancję są dłuższe niż okres zwrotu. Dodatkowo rentowność ww. przykładu to 11,11%, a więc wartość absolutnie nieosiągalna na żadnych komercyjnych lokatach. Jesteśmy też na wiele lat uniezależnieni od wzrostu cen energii. Taka inwestycja jest zatem i ekologiczna i ekonomiczna i po prostu opłacalna. Może warto? 🙂

W kolejnym wpisie zajmiemy się instalacja fotowoltaiczną na firmie.