Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód

Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód

LMVGroup
11 stycznia, 2018 0 Comment

Czy w przypadku elektrowni fotowoltaicznych zawsze należy trzymać się dogmatycznego południa? Czy i kiedy sprawdzi się instalacja fotowoltaiczna wschód zachód?

Dogmatyczny kierunek południowy

Powszechnie przekonanie, że to kierunek południowy jest najodpowiedniejszy dla ustawienia paneli fotowoltaicznych, jest co do zasady poprawne. Jednak w przypadku instalacji fotowoltaicznych pracujących na rzecz zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego konkretnych budynków należy brać pod uwagę również inne aspekty. Niezwykle istotny jest profil zużycia energii, cena różnych wariantów instalacji, a także choćby zacienienie, o którym pisaliśmy tu – https://lmvgroup.pl/aktualnosci/zacienienie-instalacji-fotowoltaicznej/

Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód

Przeanalizujmy zatem przykładowe sytuacje, w których instalacja fotowoltaiczna wschód zachód może okazać się lepszym wyborem niż kurczowe trzymanie się kierunku południowego. Pierwszą z nich jest budynek, zlokalizowany na południu Polski, z połaciami dachowymi usytuowanymi na wschód oraz zachód. Zastosowany w symulacji profil zużycia energii odpowiada typowemu sklepowi. Roczne zużycie energii to 20 000 kWh. Oczekiwana przez Inwestora moc wynosi ok. 10 kWp. Trzymając się sztywno zasady o najkorzystniejszym południu instalacja wyglądała by tak, jak na poniższym obrazku.

Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód
Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód

Moduły fotowoltaiczne zostały podniesione na konstrukcji wsporczej nachylonej pod kątem 15 stopni. Oczywiście pomiędzy rzędami należy zachować odpowiednie odstępy, tak aby panele zbytnio się wzajemnie nie zacieniały. Zastosowano łącznie 42 moduły o łącznej mocy 11,34 kWp. Zgodnie z symulacją ( o symulacjach i testach rzeczywistej pracy napisaliśmy tu – https://lmvgroup.pl/aktualnosci/ile-pradu-wyprodukuje-elektrownia-fotowoltaiczna/ )taka instalacja wytworzy 10945 kWh w pierwszym roku. Zużycie wyprodukowanej energii na potrzeby własne wynosi 80,5 %. Przyjrzyjmy się teraz parametrom jakie osiągnie instalacja fotowoltaiczna wschód zachód ,którą prezentuje obrazek poniżej.

Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód
Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód

Instalacja składa się z tych samych modułów i ma taką samą moc. Zgodnie z symulacją roczny zysk energetyczny wynosi 10000 kWh. W porównaniu do układu południowego jest zatem niższy o niecałe 10 %. Wzrasta natomiast bezpośrednie zużycie wyprodukowanej energii do 84,5 %. Jeżeli przyjrzymy się rentowności obydwu inwestycji, to okazuje się, że wbrew pozorom korzystniej wypada instalacja fotowoltaiczna wschód zachód ,która zwróci się już w ok. 8 lat. Instalacja południowa natomiast zwróci się w ok. 9 lat. Gdzie wiec tkwi haczyk? Przede wszystkim w cenie samej elektrowni. O ile instalację typu wschód zachód , taką jak w powyższym przykładzie, można kupić już za ok. 39 000 zł netto, to instalacja podniesiona na konstrukcji będzie kosztować ok. 45 000 zł netto. Dodatkowo wyższy stopień bezpośredniego zużycia energii powoduje lepsze wykorzystanie ekonomiczne tego co wyprodukujemy. Dzieje się tak dlatego, że każda zużyta bezpośrednio 1 kWh daje nam oszczędności w wysokości ok 0,6 zł. Natomiast, w przypadku firm, każda odsprzedana do sieci 1 kWh daje nam obecnie ok. 0,16 zł. Szczegółami analizy finansowej zajmiemy się w jednym z kolejnych wpisów.

Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód na dachu płaskim

Innym przypadkiem, w którym warto rozważyć instalacje w układzie wschód zachód, są dachy płaskie. W rozważanym projekcie Inwestorowi zależy na jak najwyższej rocznej produkcji energii, którą może uzyskać z dostępnej powierzchni. Ustawiając wszystkie panele na południe elektrownia wyglądałaby tak, jak na poniższym obrazku.

Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód
Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód

Oczywiście konieczne są odstępy pomiędzy rzędami, aby uniknąć zbytniego zacienienia, które i tak w nieznacznym stopniu pojawi się na panelach. Można to zobaczyć na poniższym obrazku.

Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód
Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód

Roczny zysk energetyczny z takiej instalacji o mocy 18,9 kWp (70 x 270 Wp) wyniesie 19 148 kWp ze stratą wynikającą z zacienienia na poziomie 0,2 %. Efektywność elektrowni wynosi 1013,1 kWh / kWp. Alternatywnym rozwiązaniem jest instalacja fotowoltaiczna wschód zachód, którą prezentuje poniższy obrazek.

Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód
Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód

W takim wypadku zacienienie prezentuje się następująco.

Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód
Instalacja fotowoltaiczna wschód zachód

Elektrownia fotowoltaiczna w takim układzie osiągnęła moc 30,24 kWp (112 x 270 Wp) i roczną produkcję na poziomie 27830 kWh. Strata z powodu zacienienia wynosi 0,3 %, a efektywność 920,3 kWh / kWp.

Jak pokazują powyższe przykłady, czasami tylko instalacja fotowoltaiczna wschód zachód jest w stanie spełnić oczekiwania Inwestora. Jest to szczególnie widoczne w przypadku dachów płaskich, gdzie tego typu układy oznaczają znacznie lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni. Różnice w efektywności poszczególnych rozwiązań nie są tak duże, jakby się to mogło wydawa i zazwyczaj nie przekraczają 10 %. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego przypadku i za każdym razem powinno się brać pod uwagę szereg różnych zmiennych. To one ostatecznie zdeterminują moc i układ instalacji fotowoltaicznej.