Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna

LMVGroup
4 stycznia, 2018 0 Comment

Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna

Często można usłyszeć, że w Polsce Słońca to za wiele nie ma i cóż takie panele naprodukują. Właściwie więc ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna. Na to pytanie odpowiemy na podstawie  tak symulacji, jak i rzeczywistych wyników testowanej instalacji fotowoltaicznej.

Jak ustawić panele fotowoltaiczne

Zysk energetyczny instalacji fotowoltaicznych jest uzależniony przede wszystkim od orientacji i nachylenia paneli oraz ewentualnego zacienienia (o którym napisaliśmy tu – https://lmvgroup.pl/aktualnosci/zacienienie-instalacji-fotowoltaicznej/ ) i niekorzystnego horyzontu (szczególnie w górach lub miastach). W naszych warunkach geograficznych optymalne (pod kątem średniorocznego zysku energetycznego) jest oczywiście ustawienie paneli fotowoltaicznych na południe i nachylenie ich pod kątem 30-40 stopni. Zaznaczyć tu jednak należy, że inne niż optymalne ustawienie nie jest dyskwalifikujące i wciąż może się opłacać. Ba, w niektórych przypadkach układy typu wschód-zachód mają nawet przewagę nad układami południowymi, o tym napisaliśmy tu – https://lmvgroup.pl/aktualnosci/instalacja-fotowoltaiczna-wschod-zachod/

1000 kwh z 1 kWp

Wśród fachowców powszechnie panuje pogląd, że z 1 kWp mocy zainstalowanej w panelach fotowoltaicznych (w naszych warunkach klimatycznych) można rocznie uzyskać ok. 1000 kWh. Jest to generalnie prawdziwe stwierdzenie. Istotne ograniczenie w zysku energetycznym może spowodować zacienienie. Ale o tym napiszemy w osobnym artykule. Zysk energetyczny jest oczywiście rozłożony w czasie. Znacząco wyższy jest w miesiącach letnich (ze względu na długość dnia), grudzień i styczeń natomiast są miesiącami, w których produkcja energii jest najniższa.

Symulacja pracy elektrowni fotowoltaicznej

Dla naszej testowej elektrowni przeprowadziliśmy symulację pracy. Do jej budowy zastosowaliśmy 3 moduły  o mocy 260 Wp każdy oraz falownik o mocy znamionowej 0,7 kW. Jak łatwo policzyć łączna moc naszej instalacji fotowoltaicznej wynosi 0,78 kWp. Ze względu na usytuowanie i konstrukcję budynku panele nie są ustawione idealnie. Odchylenie generatora fotowoltaicznego od południa wynosi 5 stopni na wschód, a jego nachylenie to 25 stopni. Dodatkowo ze względu na sporą liczbę elementów zacieniających (wysokie kominy) pomniejszenie uzysku na skutek zacienienia wyniosło 6,9 %.  Pomimo tych odstępstw od optymalnego ustawienia symulacja wskazuje, że elektrownia powinna wyprodukować  aż 712 kWh / rok, tj. 912 kWh / kWp – to wszystko przy użyciu zaledwie 3 modułów fotowoltaicznych, których powierzchnia wynosi niecałe 5 m2. Produkcja jest oczywiście rozłożona w czasie i znacznie wyższe uzyski są osiągane w miesiącach letnich. Poniższy wykres pokazuje symulowany zysk energetyczny:

Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna
Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna

Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna

– test rzeczywistej pracy

Symulacja symulacją, a jak wygląda faktyczna produkcja energii w elektrowni fotowoltaicznej? Nasz testowy system uruchomiliśmy 16.04.2015. Zatem pomimo, iż panele nie działały przez cały symulowany okres, to już w pierwszym roku zysk energetyczny wyniósł aż 625 kWh, a produkcję w podziale na miesiące obrazuje poniższy wykres:

Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna
Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna

Ktoś mógłby powiedzieć ok – był dobry rok, mieliście szczęście. Jak wiec wyglądała produkcja w pierwszym  okresie pełnego roku? Takim był 2016, w którym uzyskaliśmy dokładnie 713,3 kWh, a produkcja wyglądała następująco:

Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna
Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna

 

A jak to wyglądało w 2017 roku? Nasza testowa elektrownia fotowoltaiczna wyprodukowała dokładnie 705 kWh (bardzo słaba produkcja w grudniu w porównaniu do lat poprzednich), a produkcja wyglądała tak:

Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna
Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna

Jak pokazuje powyższy przykład zysk energetyczny z instalacji fotowoltaicznej jest dobrze przewidywalny i w miarę stabilny w okresie kolejnych lat. Pomimo, iż produkcja w poszczególnych miesiącach może nieco się różnic od tej symulowanej, to łączny uzysk darmowej energii jest taki, jak zakładały prognozy. Oczywiście wraz z upływem czasu produktywność paneli fotowoltaicznych spada zazwyczaj tak, że po upływie 25 lat ich moc znamionowa wynosi nie mniej niż 80 % mocy znamionowej – są to zatem niewielkie starty rozłożone na długi okres.

Zysk energetyczny jest uzależniony od długości dani i warunków nasłonecznienia, które występują w czasie rzeczywistym. Zatem w ciągu poszczególnych dni kolejnych miesięcy może on wyglądać bardzo różnie. Napisaliśmy o tym tu – https://lmvgroup.pl/aktualnosci/ile-pradu-wyprodukuje-elektrownia-fotowoltaiczna-cz-ii/

i tu – https://lmvgroup.pl/aktualnosci/ile-pradu-wyprodukuje-elektrownia-fotowoltaiczna-cz-iii/