Fotowoltaika dla firm

Fotowoltaika dla firm

LMVGroup
23 stycznia, 2018 0 Comment

Czy fotowoltaika dla firm to dobra inwestycja? Przedstawiamy analizy rentowności elektrowni fotowoltaicznej pracującej na rzecz przedsiębiorstwa.

Fotowoltaika dla firm – zasady rozliczeń

W jednym z poprzednich wpisów przedstawiliśmy analizy rentowności instalacji fotowoltaicznej pracującej w domu / mieszkaniu jednorodzinnym. Można go przeczytać tu – https://lmvgroup.pl/aktualnosci/oplacalnosc-instalacji-fotowoltaicznej/

Teraz przyjrzymy się bliżej firmom. Zgodnie z polskim prawem, przedsiębiorstwo nie może być prosumentem (więcej na temat prosumentów i zasad ich rozliczenia przeczytacie w wyżej wskazanym linku). Na pierwszy rzut oka fotowoltaika dla firm może już nie być tak opłacalna, jak w przypadku gospodarstw domowych. W praktyce okazuje się jednak, że okresy zwrotu są bardzo podobne. Skąd się to bierze? Przede wszystkim z powodu wysokiego zużycia własnego. Duże bezpośrednie zużycie pozyskanej energii daje po prostu duże oszczędności. Wynika to z prostej zależności – mianowicie większość firm pracuje w ciągu dnia, czyli wtedy, kiedy elektrownie fotowoltaiczne pracują pełną parą. W związku z tym instalacja fotowoltaiczna daje, przede wszystkim, dość pokaźne oszczędności w rachunkach za energię.

Fotowoltaika dla firm – analizy rentowności

Przeanalizujmy ekonomiczną stronę takiej inwestycji. Do symulacji posłuży nam przykład obiektu z rocznym zużyciem energii na poziomie 20 000 kWh o profilu energii typowym dla sklepu z klimatyzacją. Więcej na temat symulacji i rzeczywistych wyników elektrowni fotowoltaicznych możecie poczytać tu – https://lmvgroup.pl/aktualnosci/ile-pradu-wyprodukuje-elektrownia-fotowoltaiczna/

Najpierw przeanalizujemy rentowności instalacji o mocy 10,26 kWp (38 modułów x 270 Wp), która w ciągu roku wyprodukuje ok. 50 % zapotrzebowania. W symulacjach posłużymy się oczywiście cenami netto. Zakładany, że koszt 1 kWh kupionej na rynku to 0,49 zł – to są więc nasze oszczędności. Natomiast energię, której nie zużyliśmy możemy sprzedać – obecnie za 0,16 zł. W symulacji zostały uwzględnione też zmiany cen energii na poziomie 3 % / rok (dość ostrożnie, bo wiele wskazuje na to że energia będzie drożała znacznie szybciej). Uwzględniony został również liniowy spadek produktywności paneli fotowoltaicznych (nie mniej niż 80 % mocy znamionowej po 25 latach pracy – objęte jest to gwarancją producenta), a także podatek dochodowy 15 % z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym. Rynkowa cena netto takiej instalacji to ok. 39000 netto. Poniżej prezentujemy wykres z okresem zwrotu dla tego przykładu.

Fotowoltaika dla firm
Fotowoltaika dla firm

Jak widać inwestycja zwraca się w ok. 8 lat. Jest to związane z wysokim bezpośrednim zużyciem energii (z pominięciem licznika) wynoszącym aż 79,2 %. Rentowność przedsięwzięcia to 10,10 % Bardziej szczegółowe dane prezentujemy w poniższej tabeli cashflow.

Fotowoltaika dla firm
Fotowoltaika dla firm

A jak prezentuje się okres zwrotu dla instalacji o mocy 20,52 z roczną produkcją 21 640 kWh, której cena wynosi ok. 72000 zł netto? Wykres prezentujemy poniżej.

Fotowoltaika dla firm
Fotowoltaika dla firm

Okres zwrotu jest nieco dłuższy niż w poprzednim przypadku. Zależy to oczywiście od niższego zużycia własnego, które wynosi 50 %. Rentowność tej inwestycji to 7,45 %. Dla wnikliwych poniżej tabela cashflow

Fotowoltaika dla firm
Fotowoltaika dla firm

 

Fotowoltaika dla firm – podsumowanie

Jak pokazują powyższe przykłady, fotowoltaika dla firm jest całkiem opłacalnym rozwiązaniem. Oprócz realnych oszczędności w rachunkach za energię (i zysku ze sprzedaży jej nadmiaru) uzyskujemy przynajmniej częściową niezależność od wzrostu jej ceny. W dłuższej perspektywie może okazać się to niezwykle cenną przewagą konkurencyjną – ograniczającą koszty i ułatwiającą planowanie. Niewątpliwą zaletą jest też – nieco ukryty i trudno policzalny na tym etapie – zysk marketingowy. Przedsiębiorstwo posiadające elektrownie fotowoltaiczną jest postrzegane jako to dbające o ekologię i odpowiedzialne społecznie. Wzrastająca świadomość ekologiczna z kolei powoduje, że konsumenci chętniej wybierają produkty i usługi takich właśnie firm. Z tego też powodu może warto czasem rozważyć czy nie korzystniej jednak zainwestować w instalacje większą. Pomimo, że ma ona dłuższy okres zwrotu, to firma ją posiadająca może się chwalić, iż pod względem energii elektrycznej i emisji CO2 jest właściwie neutralna dla środowiska naturalnego.