GRANT OZE

GRANT OZE

LMVGroup
1 marca, 2023 0 Comment

Grant OZE to nowy program przeznaczony dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych, mający na celu wspieranie inwestycji w energię odnawialną w Polsce.

Dla kogo?

O grant OZE będą mogli ubiegać się min.:

 • osoba fizyczna,
 • spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa,
 • towarzystwo budownictwa społecznego,
 • spółka prawa handlowego,
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Na co?

Zgodnie z regulaminem grant OZE przysługuje na:

 • zakup i montaż nowej instalacji OZE💡🌱
 • modernizację istniejącej instalacji OZE 🛠💡

Za instalację OZE uznaje się min. instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła czy magazyny energii.

Jakie warunki?

Decydując się na udział w dotacji, należy zwrócić uwagę min. na to by:

Regulamin programu wraz z wszystkimi warunkami dostępny jest [TUTAJ].

Jak wnioskować?

Wnioski o przyznanie grantu OZE można składać już od 01.02.2023 roku do 30.06.2026 roku, w siedzibie centrali Banku Gospodarstwa Krajowego – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Dokumentację projektową instalacji, wykonaną przez osobę dysponującą uprawnieniami SEP lub UDT – w dokumentacji powinny zostać zawarte m.in.: zakres prac i ich koszt, moc instalacji i planowana ilość wyprodukowanej energii.
 • Dokument potwierdzający podpis złożony na wniosku o przyznanie grantu OZE – wzór podpisu poświadczony notarialnie lub w banku prowadzącym rachunek bankowy.
 • Analizę ryzyka wynikającego ze zmian klimatu, jako dokument poświadczający, że przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych – nie ma konkretnych wymagań dotyczących osoby/podmiotu sporządzającego analizę. Może ją wykonać sam inwestor, wykonawca/projektant instalacji lub inny podmiot.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, jeśli inwestor oświadczył we wniosku o przyznanie grantu OZE, że w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE prowadzi działalność gospodarczą.
 • Metryka danych inwestora (osoba fizyczna), jeśli forma prawna inwestora to osoba fizyczna

Wypłata Grantu OZE

BGK zawiadamia o przyznaniu grantu OZE w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia następnego po otrzymaniu wymaganych dokumentów. W przypadku braków termin ten ulega wydłużeniu o 10 dni roboczych.

Wypłata grantu następuje po zakończeniu zaplanowanej inwestycji, na podstawie przedstawionych przez inwestora faktur. W celu otrzymania dotacji należy złożyć wniosek o wypłatę środków, dołączając niezbędne dokumenty, potwierdzające wykonanie prac zgodnie z projektem.

Wzory wszystkich wymaganych dokumentów dostępne są [TUTAJ].

Kwota dofinansowania

Dofinansowanie z grantu OZE może pokryć do 50% kosztów zamontowanej instalacji oraz niezbędnej do jej funkcjonowania infrastruktury. Wysokość dotacji ustala się na podstawie przedstawionych przez inwestora faktur, w odniesieniu do kwoty netto.💰💰 💰

Należy zwrócić uwagę na fakt, że gdy w budynku część powierzchni wykorzystuje się do celów innych niż mieszkaniowe, wysokość grantu jest zmniejszana proporcjonalnie.

Zaufaj LMV Group i dowiedz się więcej!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz poniżej.

Nasi specjaliści pomogą w doborze odpowiedniego sprzętu oraz w złożeniu wniosku o dotację Czyste Powietrze, Czyste Powietrze PLUS, Mój Prąd, Moje Ciepło, Ciepłe Mieszkanie.

Prowadzimy inwestycje od A do Z – audyt, projekt, montaż oraz wniosek o dotacje.
  Zaufaj LMV Group – Fotowoltaika Kraków